داکت اسپلیت (23)

کولر آبی (9)

کولر گازی (21)

فروش تجهیزات سرمایشی

محصولات سرمایشی در ساختمان بسیار پراهمیت می باشند. سرمایش هوا پیچیده تر از گرمایش آن است. سرمایش هوا به جای استفاده از انرژی برای ایجاد گرما ، از انرژی استفاده می کند تا گرما را از بین ببرد.در فروشگاه بوستر میتوانید انواع کولرهای آبی ، کولرهای گازی و داکت اسپلیت ها را خریداری نمایید.